Centre d’Oftalmologia Valldeperas

  • Revisions oftalmològiques: medicina preventiva
  • Oftalmologia de nens
  • Cirurgia de la cataracta
  • Tractament i cirurgia de la retina
  • Tractament i cirurgia del glaucoma
  • Cirurgia de la miopia, hipermetropia i astigmatisme
  • Tractament de les malalties de la còrnia
  • Tractament de les alteracions de les parpelles
  • Tractament de les malalties de les vies lacrimals

APARELLS

OCT DOMINI ESPECTRAL

La OCT (tomografia de coherència òptica) ens permet la obtenció d’imatges d’alta resolució de talls molt fins de teixits oculars mitjançant làser, sense afectar l’ull del pacient.

Ens permet el diagnòstic de patologies difícils d’identificar, i també fer el seguiment de la millora o empitjorament de la mateixa zona de l’ull. També ens permet mesurar el gruix de la retina, podent fer un seguiment acurat del tractament d’algunes malalties tan importants com són les de màcula i les del nervi òptic.

ECOGRAFIA OCULAR I ORBITÀRIA

L’ecografia ocular i orbitària es un examen per estudiar les estructures internes dels ulls, així com mesurar-ne la mida i configuració.

És una prova d’ultrasons que permet el diagnòstic de despreniments de retina, tumors i alteracions intraoculars en ulls que no es poden explorar directament degut a l’existència de cataracta o hemorràgia vítria.

LÀSER Nd-IAG

El làser IAG permet el tractament de diverses patologies i condicions oculars, sense provocar dolor ni risc d’infecció. Principalment és utilitzat com a tractament de l’opacificació capsular després de la cirurgia de cataractes (cataracta secundària). També es pot utilitzar en el tractament i prevenció del glaucoma per tancament angular (glaucoma d’angle tancat).

Aquest làser està basat en la fotodisrupció (ruptura o tall) de teixits. L’alta potència d’aquest làser fa possible ionitzar punts molt petits de teixit, fins a trencar els seus àtoms i convertir-ho en plasma. Actua com un bisturí a distancia.

CAMPIMETRIA

La campimetria computeritzada permet avaluar el camp visual de manera quantitativa, a través d’una anàlisi estadístic realitzat per programes de computació que es troben en el software del campímetre.

És una prova que permet localitzar els defectes del camp visual deguts a lesions del nervi òptic o de la retina, causades pel glaucoma o per altres malalties que afecten les vies òptiques o la retina. També s’utilitza en altres patologies com els tumors i accidents vasculars cerebrals.

Mútues