Degeneració macular associada a l’edat

AMD-Oftalmologia Valldeperas

Degeneració macular associada a l’edat

Què és la degeneració macular associada a l’edat (DMAE)?

La DMAE és la primera causa de ceguera legal a Catalunya. Afecta a persones majors de 50 anys, i malauradament cada vegada és més freqüent. És una malaltia progressiva de la màcula, la part central de la retina que ens dóna la visió en detall de les coses. Existeixen dues formes de DMAE: seca o atròfica, d’evolució més lenta, i humida o exsudativa, amb una evolució ràpida en dies o setmanes. Ambdues formes poden generar una pèrdua d’agudesa visual molt severa.

És una malaltia hereditària?

No podem dir que la DMAE sigui una malaltia hereditària, però sí que té un cert component genètic. Això vol dir que hi ha associació familiar, i per tant si hi ha casos de DMAE a la família la possibilitat de desenvolupar la malaltia és major.

Com sé si tinc DMAE?

Els pacients amb DMAE poden notar, de manera més o menys ràpida, distorsió de les imatges i les línies rectes, canvis en el color dels objectes, disminució de l’agudesa visual, o una taca fosca en el camp central de la visió. Aquests símptomes no són exclusius de la DMAE, però cal realitzar un examen oftalmològic complet, incloent exploració de la retina, per descartar l’aparició d’alguna forma d’aquesta malaltia.

Té tractament la DMAE?

La forma més freqüent de DMAE, la seca o atròfica, malauradament no té tractament de moment. S’estan estudiant diverses teràpies, tot i que encara no estan a l’abast dels pacients. De manera preventiva, es recomana el tractament diari amb antioxidants orals. D’altra banda, la forma exsudativa o humida, menys freqüent, però molt més agressiva, té un tractament efectiu: les injeccions intraoculars de fàrmacs que inhibeixen el creixement de neovasos sota de la retina. Aquest tractament s’ha de realitzar de manera repetida fins que la DMAE es consideri estabilitzada.

Què puc fer per evitar tenir DMAE?

Hi ha uns factors de risc clarament associats a l’aparició de la DMAE. El tabaquisme, l’exposició solar, la dieta pobra en aliments antioxidants, la hipertensió arterial, la diabetis mellitus i les malalties cardiovasculars augmenten la probabilitat de desenvolupar-la. Els canvis en els hàbits de salut i el control d’aquests factors de risc ajudaran a prevenir aquesta malaltia. Alhora s’aconsella un examen oftalmoscòpic de la retina de manera periòdica, especialment en pacients amb antecedents familiars de DMAE.