Oftalmologia Pediàtrica

Oftalmologia Pediàtrica

OFTALMOLOGIA DE NENS

S’hauria de fer una revisió dels ulls a tots els nens?

 Sí. És altament recomanable que tots els nens abans dels 3 anys d’edat hagin visitat com a mínim una vegada a l’oftalmòleg. D’aquesta manera es poden descartar i corregir alteracions que poden condicionar la visió del nen per la resta de la seva vida. Condicions com l’ull gandul o ambliop ja no poden ser corregits a partir d’una certa edat del nen (a partir dels 6-8 anys), i per tant, la detecció precoç és imprescindible.

Quan és aconsellable fer una revisió oftalmològica als nens?

Si el pare o la mare tenen una miopia o una hipermetropia de més de 3 diòptries o un astigmatisme de més de 1,50 diòptries, cal fer la primera revisió oftalmològica entre els 6 i els 12 mesos d’edat. Igualment cal realitzar aquesta revisió si el nen té algun familiar amb estrabisme o amb un ull ambliop o gandul. En la resta de nens, és aconsellable fer la primera revisió abans dels 3 anys, i a partir de llavors en funció de les troballes es pot realitzar cada any o cada dos anys. De tota manera, sempre que se sospiti una alteració en els ulls del nen, cal acudir a visitar a un oftalmòleg.

Perquè cal dilatar les pupil·les per saber la graduació del nen?

És imprescindible realitzar una dilatació pupil·lar o cicloplègia en la majoria de nens per saber exactament la graduació que necessiten. A diferència dels adults, els nens tenen una gran capacitat per acomodar l’enfoc (“enganyar”) fent que la graduació sense dilatació no sigui fiable. És per això que cal que sigui l’oftalmòleg qui graduï els nens, i no pas en una òptica comercial.

Perquè es tapa els ulls als nens?

 L’oclusió ocular en els nens es realitza en casos molt determinats, quan existeix un ull gandul o ambliop. Es tapa l’ull sa intentant que l’ull gandul faci un “esforç” visual que estimuli el desenvolupament neuronal que no s’ha produït fins aquell moment, i així recuperar la visió en aquest ull ambliop. Aquest procediment es pot realitzar fins els 6 anys aproximadament, ja que és poc efectiu en nens més grans que ja tenen una plasticitat neuronal molt menor i el desenvolupament cerebral visual ja està complet.

Si el meu fill gira l’ull, s’haurà d’operar?

No sempre. Una causa molt freqüent que un nen tingui estrabisme (giri un ull) és per un defecte refractiu, o sigui, que només amb la correcció amb ulleres i un seguiment estricte es pot corregir aquesta desviació dels ulls. En certs casos, quan tot i portar les ulleres adequades el nen continua desviant l’ull s’ha de recórrer a la cirurgia en un o dos ulls per corregir la posició dels ulls, i evitar, d’aquesta manera, que es desenvolupi una ambliopia o ull gandul permanent.